Asociației Filantropia Maramureșeană este acreditată ca furnizor de servicii sociale, având licențiat Serviciul de asistență comunitară – Consiliere socială și spirituală, cod 8899 CZ-PN-V.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ – consiliere socială și spirituală oferă următoarele servicii: servicii sociale: asistență socială (diagnoză socială, elaborare plan de intervenție, consiliere socială, informare), asistență şi suport specializat în vederea reabilitării sociale (consiliere psihosocială, consiliere psihologică, consiliere spirituală).

Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ – consiliere socială și spirituală” se organizează şi funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul National de asistență socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

CONTACT

Serviciul de asistență comunitară – Consiliere socială și spirituală

Bulevardul Unirii nr. 24, etaj 1, ap. 4, Baia Mare, Maramureș

E-mail: filantropiamm@yahoo.com

Telefon:

0752 032 848 – Psiholog Adela Ioana Bontoș

0746 944 870 – Pr. Adrian Morar