Asociația Filantropia Maramureșeană este o organizație non-guvernamentală, care și-a început activitatea în anul 2018 și funcționează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, acționând în domeniul social sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Asociația Filantropia Maramureșeană are ca scop: dezvoltarea conștiinței umanitare și promovarea unei atitudini responsabile față de semenii noștri; reactivarea conștiinței morale prin promovarea de virtuți creștine – iubirea și milostenia, îndeosebi în rândul cetățenilor; organizarea de acțiuni cu caracter umanitar, social, cultural și de sprijinire a unor categorii sociale defavorizate.

La data de 11 octombrie 2018, Asociația „Filantropia Maramureșeană”, în timpul Adunării generale a Federației Filantropia a Patriarhiei Române, găzduită de Centrul de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” din capitală, a aderat și devenit membră a Federației.

Sediul Asociației este înregistrat în Baia Mare, judeţul Maramureș, strada Avram Iancu nr. 5, iar Serviciul de asistență comunitară – Consiliere socială și spirituală are ca sediu Baia Mare, B-dul Unirii nr. 24.

Asociației Filantropia Maramureșeană este acreditată ca furnizor de servicii sociale, având licențiat Serviciul de asistență comunitară – Consiliere socială și spirituală, cod 8899 CZ-PN-V.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ – consiliere socială și spirituală oferă următoarele servicii: servicii sociale: asistență socială (diagnoză socială, elaborare plan de intervenție, consiliere socială, informare), asistență şi suport specializat în vederea reabilitării sociale (consiliere psihosocială, consiliere psihologică, consiliere spirituală).

Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ – consiliere socială și spirituală” se organizează şi funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul National de asistență socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Asociația „Filantropia Maramureșeană” este persoană juridică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005 ai cărei membri fondatori sunt:

Pr. Adrian Morar, Preşedinte
Pr. Andrei Pop, Vicepreşedinte
Adela Ioana Bontoș, Secretar General